Financien MKB = slecht georganiseerd

Slechts 3 procent van alle Nederlandse bedrijven heeft zijn financiën echt op orde. Dit blijkt uit onderzoek van Graydon. Graydon stelt dat als een onderneming haar jaarstukken niet deponeert, zij niet in aanmerking komt voor een zogenoemde AAA tot A

• 58 procent heeft jaarcijfers 2010 nog niet gepubliceerd
• Fikse boete bij te laat of niet deponeren
• Negeren deponeringsplicht vergroot kans bestuurdersaansprakelijkheid

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 58 procent van de bedrijven die verplicht zijn hun jaarcijfers 2010 te publiceren, dat nog niet heeft gedaan.

Martin van den Brink is kantoorleider/accountant bij Alfa Accountants en Adviseurs te Veenendaal. Ook hij ziet dat niet alle bedrijven (tijdig) voldoen aan de deponeringsplicht. Van den Brink: “We inventariseren in het najaar welke klanten nog moeten publiceren. Vervolgens proberen wij in ieder geval de BV’s uiterlijk in november af te werken, zodat er tijdig gepubliceerd kan worden. Uiteindelijk is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om daadwerkelijk te publiceren. Wij geven dit ook aan in de brief die zij ontvangen bij de jaarrekening. Over het algemeen valt bij het ons wel mee, omdat wij ook nog een controle uitvoeren en onze klanten daarop wijzen als publicatie nog niet gebeurd is, terwijl de jaarrekening al maanden geleden verstuurd is aan de klant.

Risico’s niet naleven deponeringsplicht
De BV, NV, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en buitenlandse bedrijven moeten een jaarrekening deponeren (kijk voor een volledig overzicht op www.kvk.nl). Als een onderneming haar deponeringsplicht niet naleeft, dan riskeert zij een fikse boete (die kan oplopen tot wel € 11.250,-!). Van den Brink: “Als bedrijven te laat zijn met stukken deponeren, wordt er gedreigd met flinke boetes. Ik heb echter in de praktijk nog niet vaak meegemaakt dat die boetes daadwerkelijk worden opgelegd. Dat betekent niet dat je dit risico als ondernemer wel wil lopen. Dreiging van boetes is niet wenselijk en als je een boete krijgt, is die niet mis”.

Een ander, groter, risico is dat het negeren van de deponeringsplicht de kans op bestuurdersaansprakelijkheid vergroot. Als een onderneming failliet gaat en niet heeft voldaan aan de deponeringsplicht, dan wordt vermoed dat het faillissement het gevolg is van onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurders. Iedere bestuurder kan dan in privé aansprakelijk gesteld worden voor het boedeltekort. Curatoren grijpen vaak deze kans met beide handen aan om financiële tekorten bij een faillissement te verhalen op de bestuurders van de failliete onderneming. Van den Brink: “Curatoren kunnen op de website van de Kamer van Koophandel met één druk op de knop controleren of er voldaan is aan de deponeringsplicht. Als dit niet het geval is, sta je als bestuurder in een procedure meteen met 1-0 achter.”

Dat deze informatie makkelijk te vinden is op de website van de Kamer van Koophandel, kan ook in uw voordeel werken. Van den Brink: “Soms hebt u als ondernemer de jaarstukken wel verstuurd, maar worden ze niet gedeponeerd. Er kan iets mis gaan met de post of stukken zijn niet volledig. Wij zien ook wel dat klanten gewoon vergeten om de publicatiestukken op te sturen naar de Kamer van Koophandel.” . Als ondernemer kunt u heel simpel nagaan of alles goed is verwerkt. Als u naar de website van de Kamer van Koophandel gaat, kunt u uw eigen bedrijf opzoeken. Als u vervolgens klikt op de knop “jaarrekeningen”, kunt u meteen zien of de stukken zijn gedeponeerd.. Let wel, de verwerkingstijd bij de Kamer bedraagt vooral rond de piekmaanden januari en februari wel enkele weken.

Financiële transparantie
Graydon stelt dat de gebrekkige uitvoering van de deponeringsplicht van jaarcijfers de beperkte transparantie kenmerkt van financiële gegevens over het Nederlandse bedrijfsleven. Van den Brink vraagt zich af of het voldoen aan de deponeringsplicht een significante bijdrage zal leveren aan de verbetering van de financiële transparantie van bedrijven. Van den Brink: “De termijn om te voldoen aan de deponeringsplicht is erg lang. Ondernemingen kunnen die termijn oprekken tot wel 13 maanden. Banken en leveranciers hebben niet veel aan stukken van 13 maanden oud, ze willen altijd meer recente gegevens inzien. Daarnaast geldt voor kleine ondernemingen dat zij slechts zeer beperkte informatie hoeven te publiceren. Heel interessant is die informatie voor buitenstaanders niet.”

Kortom, ondanks dat de gevolgen van het niet naleven van de deponeringsplicht mee kunnen vallen, is het toch belangrijk de jaarstukken tijdig te deponeren. U wilt niet een flinke boete riskeren en al helemaal niet als bestuurder bij faillissement persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Als u minder dan 50 werknemers in dienst heeft, hoeft u slechts beperkte informatie te publiceren. De moeite om stukken tijdig te deponeren is dan ook niet zo groot