= helder en concreet

Geen dikke rapporten

De werkwijze van Stam & Stevens Consultancy kenmerkt zich door een pragmatische aanpak met heldere oplossingsgerichte ondersteuning. Wij luisteren eerst en handelen daarna. Onze kracht zit in de eenvoud. Wij komen snel tot de kern, voeren geen ellenlange discussies en schrijven geen dikke rapporten. Wij maken to-the-point oplossingen.

Geen zorgen

Wij willen u als klant zorg uit handen nemen. Dit doen wij door het centrale aanspreekpunt te zijn voor alle betrokken partijen. Wij coördineren en sturen de onderlinge communicatie. Wij gaan voor de met u besproken en gekozen oplossingsrichting. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij een uitgebreid netwerk om tot de oplossing te komen. Een netwerk met uitstekende contacten waaronder financiers, afdelingen ‘intensief/bijzonder beheer’ van uiteenlopende banken en topspecialisten op financieel, juridisch en fiscaal gebied.

Snel in actie

Wie gebruik wil maken van onze diensten heeft behoefte aan helderheid en duidelijkheid. Onze dienst begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dat gesprek brengen wij door objectieve analyse de feitelijke situatie in kaart. Hierbij passeren alle (on)-mogelijkheden de revue. Meestal is snel handelen gewenst en noodzakelijk. Waar nodig ondernemen we nog dezelfde dag actie.

Duidelijke opdracht

Tijdens het gesprek worden de opdrachtformulering, het plan van aanpak, de inzet van eventuele derden partijen en ook de eventuele doorlooptijd en begroting besproken. Een schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging legt de afspraken eenduidig vast.

Op alle werkzaamheden van Stam & Stevens Consultancy zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Die voorwaarden worden bij de offerte of de opdrachtbevestiging gevoegd.